Igazgatók 1963-
Földes László
1963-1969
Kalász  János
1969-1970
Rókus János
1970-1973Kunos Ferenc
1973-1991   
Sümegi József
1991-2015  
Kemény Lajos
az integrált intézmény főigazgatója 2009-2015
 

Mészáros István
az integrált intézmény főigazgatója
2015-2016
Neidhardtné Gyarmati Erzsébet
2015-2016
Sümegi József
2016-  Tanárok 1963-

Név Tanított tárgyak Tanít(ott)
Aradi Nikolett angol nyelv, német nyelv 2020-
Ayadiné Tóth Erzsébet angol nyelv 2006-2011
Ákoshegyi István testnevelés 1973-1974, 1975-1991
Balogh Ágnes történelem, művelődéstörténet, filozófia 2001-2004
Bankó Boglárka angol nyelv 2020-
Bátki Erika rajz 1997-1998
Békei László fizika 1967-1970
Békeiné Kiss Ida magyar, orosz nyelv 1968-1971
Borosné Fekete Ildikó biológia 2006-2007
Burgerné Hazadi Hajnalka matematika, fizika 2019-
Csikota Gyuláné angol nyelv 2000-2004
Csukor Árpád ének 1991-1996
Daczi Margit magyar, német nyelv 1974-1978
Daku Ibolya angol nyelv 1998-1999
Darazsac János † szakmai gyakorlat 1965-1967
Deme József † ének 1967-1972
Déri Gyula rajz 1963-1964
Egle Anikó magyar 2019-
Elekesné Sipos Judit matematika, fizika 1995-2000
Erdei Jánosné történelem 1971-1972
Erdélyi Rita magyar, rajz 1969-1972
Farkas Zsolt angol nyelv 2004-2006
Farkass Zsuzsanna történelem 1972-1973
Fehérvári Lilla magyar, ének 1990-1991
Fodermayer Vilmosné magyar, történelem 1970-2006
Fodor Jánosné biológia, földrajz 1996-1998
Földes László † igazgató magyar, történelem 1963-1968
Gaál Attiláné testnevelés 1969-1970
Gaján Mónika angol nyelv 1999-2002
Garami Mihályné német nyelv 1988-1989
Gáspár Piroska angol nyelv 2004-2005
Gergye Imre rajz 1988-1989
Gesztesi Károly † német nyelv 1964-1966
Haász János fizika 1963-1965
Haász Jánosné magyar, orosz nyelv, ének 1972-1980
Hajós Károly magyar, történelem 1994-1996
Harsányi László testnevelés 1963-1966
Hámori Ádámné magyar, történelem, rajz 1974-1988
Hermann János matematika, informatika 2019-
Heilmann József † magyar 1984-1987
Heilmann Józsefné történelem, német nyelv 1983-1987
Hollósi-Simon Judit angol nyelv 2002-2006
Hollósi-Simon Károly gyakorlati foglalkozás 1978-1979
Honfi Imre fizika, kémia 1996-2004
Horváthné Köhl Klára ének 2007-
Horváth Jánosné magyar, francia nyelv 1981-2020
Inczédy Lászlóné angol nyelv 2014-2015
Jagicza József ének 2002-2006
Jánosi Klaudia testnevelés 2005-2006
József Nóra német nyelv 2002-2006
Kalász János † igazgató testnevelés 1968-1970
Kappelmayer Mátyás matematika, fizika, gyakorlati foglalkozás 1966-1978
Károlyi Károly matematika, gyakorlati foglalkozás 1966-1967
Károlyi Károlyné (Fekete Mária) biológia, földrajz 1963-1995
Kemény Lajos főigazgató matematika, fizika 1982-
Kernné Rujder Erzsébet magyar 1983-1984
Kertész-Farkas Anna angol nyelv 2005-2011
Kiss Eszter rajz 1996-1997
Kiss Ida magyar, orosz nyelv 1968-1971
Körtés József ének 1991-1992
Krammer Ádám angol nyelv 2001-2002
Krammerné Gehring Éva angol, német, orosz nyelv 1986-2020
Kunos Ferenc igazgató magyar, történelem, világnézetünk alapjai 1963-1991
Kunos Ferencné történelem, orosz nyelv 1963-1972
Kunosné Berger Margit történelem, orosz nyelv 1973-2006
Kutas László matematika, fizika 1995-1999
László János magyar, francia nyelv 1987-1998, 2000-2002
Lozsányi Éva német, orosz nyelv 1983-1984
Mayer Antal földrajz, rajz 1989-2018
Mayer Emese angol nyelv 2008-
Mayer Károly † matematika-fizika 1987-1989
Markovics Ferencné német, orosz nyelv 1980-1983
Dr. Mártha Lászlóné † orosz nyelv 1984-1987
Miklósa István magyar, német nyelv, rajz 1964-1972, 1987-1988
Miklósa Istvánné orosz nyelv 1971-1972
Miskei Vendel fizika, technika, gépjárművezetés, informatika 1982-
Molnár Márta ének 2017-2018
Mórocz Zoltán ügyvitel 1997-1998
Müller János matematika, fizika 1965-1966
Nagy Béla † ének, orosz nyelv 1974-1975, 1982-1983
Nagy Ákos testnevelés
Nagy István gyakorlati foglalkozás 1963-1965
Nagyné Fekete Tünde matematika 1997-2000
Nemes András Ének ??
Novák István † testnevelés 1963-1972
Neidhardtné Gyarmati Erzsébet biológia 1994-2020
Németh Ágnes matematika, informatika 2003-2019
Nyitrai Tímea Laura történelem, földrajz 2020-
Obendorfer Mária orosz nyelv 1982-1983
Osváth Istvánné matematika, fizika 1970-2005
Pálffy Pál testnevelés 1991-
Pesti Istvánné magyar, orosz nyelv 1965-1966
Pestiné Kunos Boglárka ének 2000-2003, 2006-2007
Petrovics Józsefné testnevelés 1996-2000
Péter Albert történelem, földrajz 2001-
Péter Attila angol, német nyelv 1999-2000
Péter Gábor történelem 2006-2007, 2009-2010
Péter Péter matematika, fizika 1999-
Péterné Faidt Mária † német nyelv 1987-1988
Pintér Gabriella ének 1997-2000
Postáné Herendi Yvett német nyelv 1994-
Prantner Béla magyar, orosz nyelv 1981-
Pukli Éva magyar, orosz nyelv 1972-1978
Pulai Erzsébet angol nyelv 2015-
Rácz Erika fizika 1996-1998
Rein Rita matematika, fizika 2002-2006
Révész Ferenc † matematika, kémia 1963-1991
Ricsovics-Balogh Edit angol nyelv 2017-
Rókus János † igazgató történelem 1969-1972
Romhányi Vid testnevelés 2020-
Schárer Katalin gépírás 1980-1981
Schárer Mihályné matematika, fizika 1963-1965
Schön Mária magyar, német nyelv 1966-1983
Schrothné Molnár Zsuzsanna matematika, német nyelv 1996-
Schultzné Pem Erzsébet matematika-fizika 1986-
Sági Mária angol nyelv 2001-2002
Sike Lászlóné gép és gyorsírás, gyakorlati ismeretek 1974-75, 1980-1986
Sima Endréné gépírás 1981-1982
Simon Györgyné angol nyelv 2011-2014
Simon Imréné gyakorlati foglalkozás, rajz 1973-1974
Dr. Somosiné Kispál Gabriella magyar, történelem 1996-
Soproni András magyar, orosz nyelv 1966-1968
Soproni Andrásné magyar-orosz nyelv 1966-1968
Soós Mária magyar, történelem 2020-
Stégner József biológia, földrajz, szakmai gyakorlat 1963-1991
Straubinger Ferenc rajz 2020-
Sümegi Erzsébet matematika, fizika 1971-2000
Sümegi József igazgató történelem, művelődéstörténet, filozófia, latin nyelv 1991 -
Sümegi Mária † biológia, földrajz 1971-1973
Sümeginé Bátai Margit matematika, fizika 1997-
Sümeginé Szép Mária német nyelv 2000-
Szárazné Gréger Éva történelem, médiaismeret 2008-2009, 2010-2012
Szélig Ágnes német nyelv 2019-
Szentirmai Ferenc testnevelés 1966-1967
Szepessy Pál biológia, földrajz 1964-1965
Szepessy Pálné földrajz 1964-1965
Szily Lajos ének 1981-1984, 1987-1990
Szőnyi Gábor magyar, történelem 1992-1993
Takácsné Gehring Mária gépírás 1994-1998
Tamaskó Mária gépírás 1986-1987, 1989-1993
Tarjányi Pálné német nyelv 1991-2018
Tárnok Lászlóné testnevelés 1974-1975
Tornóczki Attila matematika, kémia 1990-
Tóth Barnabás matematika, fizika, világnézetünk alapjai, filozófia, KRESZ
1969-1995
Turóczy László gyakorlati foglalkozás 1978-1979
Veress Géza † gyakorlati foglalkozás 1965-1966
Jochen Volkmer német nyelv 1989-1993
Wernerné Győri Andrea biológia-földrajz 2000-
Wittendorfer Ildikó német nyelv 2012-2013
Zaják Rita angol nyelv, ének 1994-1999
Zsikó Erzsébet testnevelés 1970-1973, 1996-1997
Zsoldos Marianna magyar, orosz nyelv 1987-1989