Tantestület
2018/2019

2014/2015


Felső sor: dr.Somosiné Kispál Gabriella (magyar-történelem), Miskolci Csabáné (iskolatitkár), Horváth Jánosné (magyar-francia), Postáné Herendi Yvett (német),
Wittendorfer Ildikó (német), Tornóczki Attila (matematika-kémia), Németh Ágnes (matematika-informatika), Schultzné Pem Erzsébet (matematika-fizika),
Prantner Béla (magyar), Wernerné Győri Andrea (biológia-földrajz), Péter Péter (matematika-fizika),
Alsó sor: Krammerné Gehring Éva (angol-német), Hajdú Istvánné (adminisztrátor),  Kemény Lajos főigazgató (matematika), Sümegi József igazgató (történelem-filozófia), 
Inczédy Lászlóné (angol), Sümeginé Bátai Margit (matematika-fizika),
Hiányzik: Horváthné Köhl Klára (ének), Mayer Emese (angol), Mayer Antal (földrajz-rajz), Miskei Vendel (informatika), Neidhardtné Gyarmati Erzsébet igazgatóhelyettes (biológia),
Pálffy Pál (testnevelés), Péter Albert (történelem-földrajz),  Sümeginé Szép Mária (német), Schrothné Molnár Zsuzsanna (matematika-német), Tarjányi Pálné (német)2012/2013

Felső sor: Miskei Vendel (fizika-informatika), Schultzné Pem Erzsébet (matematika-fizika), Mayer Emese (angol), Sümeginé Szép Mária (német), Horváth Jánosné (magyar-francia),
Wernerné Győri Andrea (biológia-földrajz), dr.Somosiné Kispál Gabriella (magyar-történelem), Neidhardtné Gyarmati Erzsébet igazgatóhelyettes (biológia),
Postáné Herendi Yvett (német), Németh Ágnes (matematika-informatika), Miskolci Csabáné (iskolatitkár), Prantner Béla (magyar),  Péter Péter (matematika-fizika)
Alsó sor: Pálffy Pál (testnevelés), Péter Albert (történelem-földrajz), Krammerné Gehring Éva (angol-német), Simon Györgyné (angol), Kemény Lajos főigazgató (matematika),
Sümegi József igazgató (történelem-filozófia), Sümeginé Bátai Margit (matematika-fizika), Tarjányi Pálné (német),  Hajdú Istvánné (adminisztrátor)
Hiányzik: Horváthné Köhl Klára (ének), Mayer Antal (földrajz-rajz), Tornóczki Attila (matematika-kémia), Schrothné Molnár Zsuzsanna (matematika-német)
2010/20112009/2010

Felső sor: Postáné Herendi Yvett (német), Dr.Somosiné Kispál Gabriella (magyar-történelem), Péter Albert (történelem-földrajz), Mayer Emese (angol),
Miskolci Csabáné (iskolatitkár), Pálffy Pál (testnevelés), Mayer Antal (földrajz-rajz),  Péter Péter (matematika-fizika), Prantner Béla (magyar)
Középső sor: Miskei Vendel (fizika-informatika), Kertész-Farkas Anna (angol), Sümeginé Szép Mária (német), Schultzné Pem Erzsébet (matematika-fizika), Krammerné Gehring Éva (angol-német),
Neidhardtné Gyarmati Erzsébet igazgatóhelyettes (biológia), Wernerné Győri Andrea (biológia), Németh Ágnes (matematika-informatika), Sümeginé Bátai Margit (matematika-fizika), Schuszter József (gondnok)
Alsó sor: Tornóczki Attila (matematika-kémia), Hajdú Istvánné (adminisztrátor), Horváth Jánosné (magyar-francia), Sümegi József igazgató (történelem-filozófia),
Ayadiné Tóth Erzsébet (angol), Tarjányi Pálné (német), Schrothné Molnár Zsuzsanna (matematika-német) 
Hiányzik: Czebe Jánosné (konyhai dolgozó), Horváthné Köhl Klára (ének), Péter Gábor (történelem), Szárazné Gréger Éva (mozgókép és médiaismeret)2008/2009


2007/20082005

200419981996