TANTESTÜLET
2018-2019


Sümegi József
igazgató
Neidhardtné Gyarmati Erzsébet
igazgatóhelyettes

Egle Anikó magyar
Galambos János testnevelés
Horváth Jánosné magyar, könyvtár, francia nyelv
Krammerné Gehring Éva német nyelv, angol nyelv
Mayer Emese angol nyelv
Miskei Vendel informatika
Neidhardtné Gyarmati Erzsébet biológia
Nemes András ének
Németh Ágnes matematika
Pálffy Pál testnevelés
Péter Albert földrajz, történelem
Péter Péter matematika, fizika
Postáné Herendi Yvett német nyelv
Prantner Béla magyar
Pulai Erzsébet angol nyelv
Ricsovics-Balogh Edit angol nyelv
Schrothné Molnár Zsuzsanna matematika, német nyelv
Skorday Gabriella rajz
Dr. Somosiné Kispál Gabriella magyar, történelem
Sümegi József történelem, filozófia
Sümeginé Bátai Margit matematika, fizika, etika
Sümeginé Szép Mária német nyelv
Szélig Ágnes német nyelv
Tornóczki Attila kémia, matematika
Wernerné Győri Andrea biológia, földrajz
Zerényi Tilda testnevelés

Tantestület
2018/2019

2014/2015


Felső sor: dr.Somosiné Kispál Gabriella (magyar-történelem), Miskolci Csabáné (iskolatitkár), Horváth Jánosné (magyar-francia), Postáné Herendi Yvett (német),
Wittendorfer Ildikó (német), Tornóczki Attila (matematika-kémia), Németh Ágnes (matematika-informatika), Schultzné Pem Erzsébet (matematika-fizika),
Prantner Béla (magyar), Wernerné Győri Andrea (biológia-földrajz), Péter Péter (matematika-fizika),
Alsó sor: Krammerné Gehring Éva (angol-német), Hajdú Istvánné (adminisztrátor),  Kemény Lajos főigazgató (matematika), Sümegi József igazgató (történelem-filozófia), 
Inczédy Lászlóné (angol), Sümeginé Bátai Margit (matematika-fizika),
Hiányzik: Horváthné Köhl Klára (ének), Mayer Emese (angol), Mayer Antal (földrajz-rajz), Miskei Vendel (informatika), Neidhardtné Gyarmati Erzsébet igazgatóhelyettes (biológia),
Pálffy Pál (testnevelés), Péter Albert (történelem-földrajz),  Sümeginé Szép Mária (német), Schrothné Molnár Zsuzsanna (matematika-német), Tarjányi Pálné (német)2012/2013

Felső sor: Miskei Vendel (fizika-informatika), Schultzné Pem Erzsébet (matematika-fizika), Mayer Emese (angol), Sümeginé Szép Mária (német), Horváth Jánosné (magyar-francia),
Wernerné Győri Andrea (biológia-földrajz), dr.Somosiné Kispál Gabriella (magyar-történelem), Neidhardtné Gyarmati Erzsébet igazgatóhelyettes (biológia),
Postáné Herendi Yvett (német), Németh Ágnes (matematika-informatika), Miskolci Csabáné (iskolatitkár), Prantner Béla (magyar),  Péter Péter (matematika-fizika)
Alsó sor: Pálffy Pál (testnevelés), Péter Albert (történelem-földrajz), Krammerné Gehring Éva (angol-német), Simon Györgyné (angol), Kemény Lajos főigazgató (matematika),
Sümegi József igazgató (történelem-filozófia), Sümeginé Bátai Margit (matematika-fizika), Tarjányi Pálné (német),  Hajdú Istvánné (adminisztrátor)
Hiányzik: Horváthné Köhl Klára (ének), Mayer Antal (földrajz-rajz), Tornóczki Attila (matematika-kémia), Schrothné Molnár Zsuzsanna (matematika-német)
2010/20112009/2010

Felső sor: Postáné Herendi Yvett (német), Dr.Somosiné Kispál Gabriella (magyar-történelem), Péter Albert (történelem-földrajz), Mayer Emese (angol),
Miskolci Csabáné (iskolatitkár), Pálffy Pál (testnevelés), Mayer Antal (földrajz-rajz),  Péter Péter (matematika-fizika), Prantner Béla (magyar)
Középső sor: Miskei Vendel (fizika-informatika), Kertész-Farkas Anna (angol), Sümeginé Szép Mária (német), Schultzné Pem Erzsébet (matematika-fizika), Krammerné Gehring Éva (angol-német),
Neidhardtné Gyarmati Erzsébet igazgatóhelyettes (biológia), Wernerné Győri Andrea (biológia), Németh Ágnes (matematika-informatika), Sümeginé Bátai Margit (matematika-fizika), Schuszter József (gondnok)
Alsó sor: Tornóczki Attila (matematika-kémia), Hajdú Istvánné (adminisztrátor), Horváth Jánosné (magyar-francia), Sümegi József igazgató (történelem-filozófia),
Ayadiné Tóth Erzsébet (angol), Tarjányi Pálné (német), Schrothné Molnár Zsuzsanna (matematika-német) 
Hiányzik: Czebe Jánosné (konyhai dolgozó), Horváthné Köhl Klára (ének), Péter Gábor (történelem), Szárazné Gréger Éva (mozgókép és médiaismeret)2008/2009


2007/20082005

200419981996Igazgatók 1963-
Földes László
1963-1969
Kalász  János
1969-1970
Rókus János
1970-1973Kunos Ferenc
1973-1991   
Sümegi József
1991-2015  
Kemény Lajos
az integrált intézmény főigazgatója 2009-2015
 

Mészáros István
az integrált intézmény főigazgatója
2015-2016
Neidhardtné Gyarmati Erzsébet
2015-2016
Sümegi József
2016-  Tanárok 1963-

Név Tanított tárgyak Tanít(ott)
Ayadiné Tóth Erzsébet angol nyelv 2006-2011
Ákoshegyi István testnevelés 1973-1974, 1975-1991
Bátki Erika rajz 1997-1998
Balogh Ágnes történelem, művelődéstörténet, filozófia 2001-2004
Békei László fizika 1967-1970
Békeiné Kiss Ida magyar, orosz nyelv 1968-1971
Borosné Fekete Ildikó biológia 2006-2007
Csikota Gyuláné angol nyelv 2000-2004
Csukor Árpád ének 1991-1996
Daczi Margit magyar, német nyelv 1974-1978
Daku Ibolya angol nyelv 1998-1999
Darazsac János † szakmai gyakorlat 1965-1967
Deme József † ének 1967-1972
Déri Gyula rajz 1963-1964
Elekesné Sipos Judit matematika, fizika 1995-2000
Erdei Jánosné történelem 1971-1972
Erdélyi Rita magyar, rajz 1969-1972
Farkas Zsolt angol nyelv 2004-2006
Farkass Zsuzsanna történelem 1972-1973
Fehérvári Lilla magyar, ének 1990-1991
Fodermayer Vilmosné magyar, történelem 1970-2006
Fodor Jánosné biológia, földrajz 1996-1998
Földes László † igazgató magyar, történelem 1963-1968
Gaál Attiláné testnevelés 1969-1970
Gaján Mónika angol nyelv 1999-2002
Garami Mihályné német nyelv 1988-1989
Gáspár Piroska angol nyelv 2004-2005
Gergye Imre rajz 1988-1989
Gesztesi Károly † német nyelv 1964-1966
Haász János fizika 1963-1965
Haász Jánosné magyar, orosz nyelv, ének 1972-1980
Hajós Károly magyar, történelem 1994-1996
Harsányi László testnevelés 1963-1966
Hámori Ádámné magyar, történelem, rajz 1974-1988
Heilmann József † magyar 1984-1987
Heilmann Józsefné történelem, német nyelv 1983-1987
Hollósi-Simon Judit angol nyelv 2002-2006
Hollósi-Simon Károly gyakorlati foglalkozás 1978-1979
Honfi Imre fizika, kémia 1996-2004
Horváthné Köhl Klára ének 2007-
Horváth Jánosné magyar, francia nyelv 1981-
Inczédy Lászlóné angol nyelv 2014-2015
Jagicza József ének 2002-2006
Jánosi Klaudia testnevelés 2005-2006
József Nóra német nyelv 2002-2006
Kalász János † igazgató testnevelés 1968-1970
Kappelmayer Mátyás matematika, fizika, gyakorlati foglalkozás 1966-1978
Károlyi Károly matematika, gyakorlati foglalkozás 1966-1967
Károlyi Károlyné (Fekete Mária) biológia, földrajz 1963-1995
Kemény Lajos főigazgató matematika, fizika 1982-
Kernné Rujder Erzsébet magyar 1983-1984
Kertész-Farkas Anna angol nyelv 2005-2011
Kiss Eszter rajz 1996-1997
Kiss Ida magyar, orosz nyelv 1968-1971
Körtés József ének 1991-1992
Krammer Ádám angol nyelv 2001-2002
Krammerné Gehring Éva angol, német, orosz nyelv 1986-
Kunos Ferenc igazgató magyar, történelem, világnézetünk alapjai 1963-1991
Kunos Ferencné történelem, orosz nyelv 1963-1972
Kunosné Berger Margit történelem, orosz nyelv 1973-2006
Kutas László matematika, fizika 1995-1999
László János magyar, francia nyelv 1987-1998, 2000-2002
Lozsányi Éva német, orosz nyelv 1983-1984
Mayer Antal földrajz, rajz 1989-2018
Mayer Emese angol nyelv 2008-
Mayer Károly † matematika-fizika 1987-1989
Markovics Ferencné német, orosz nyelv 1980-1983
Dr. Mártha Lászlóné † orosz nyelv 1984-1987
Miklósa István magyar, német nyelv, rajz 1964-1972, 1987-1988
Miklósa Istvánné orosz nyelv 1971-1972
Miskei Vendel fizika, technika, gépjárművezetés, informatika 1982-
Molnár Márta ének 2017-2018
Mórocz Zoltán ügyvitel 1997-1998
Müller János matematika, fizika 1965-1966
Nagy Béla † ének, orosz nyelv 1974-1975, 1982-1983
Nagy Ákos testnevelés
Nagy István gyakorlati foglalkozás 1963-1965
Nagyné Fekete Tünde matematika 1997-2000
Novák István † testnevelés 1963-1972
Neidhardtné Gyarmati Erzsébet biológia 1994-
Németh Ágnes matematika, informatika 2003-
Obendorfer Mária orosz nyelv 1982-1983
Osváth Istvánné matematika, fizika 1970-2005
Pálffy Pál testnevelés 1991-
Pesti Istvánné magyar, orosz nyelv 1965-1966
Pestiné Kunos Boglárka ének 2000-2003, 2006-2007
Petrovics Józsefné testnevelés 1996-2000
Péter Albert történelem, földrajz 2001-
Péter Attila angol, német nyelv 1999-2000
Péter Gábor történelem 2006-2007, 2009-2010
Péter Péter matematika, fizika 1999-
Péterné Faidt Mária † német nyelv 1987-1988
Pintér Gabriella ének 1997-2000
Postáné Herendi Yvett német nyelv 1994-
Prantner Béla magyar, orosz nyelv 1981-
Pukli Éva magyar, orosz nyelv 1972-1978
Pulai Erzsébet angol nyelv 2015-
Rácz Erika fizika 1996-1998
Rein Rita matematika, fizika 2002-2006
Révész Ferenc † matematika, kémia 1963-1991
Ricsovics-Balogh Edit angol nyelv 2017-
Rókus János † igazgató történelem 1969-1972
Schárer Katalin gépírás 1980-1981
Schárer Mihályné matematika, fizika 1963-1965
Schön Mária magyar, német nyelv 1966-1983
Schrothné Molnár Zsuzsanna matematika, német nyelv 1996-
Schultzné Pem Erzsébet matematika-fizika 1986-
Sági Mária angol nyelv 2001-2002
Sike Lászlóné gép és gyorsírás, gyakorlati ismeretek 1974-75, 1980-1986
Sima Endréné gépírás 1981-1982
Simon Györgyné angol nyelv 2011-2014
Simon Imréné gyakorlati foglalkozás, rajz 1973-1974
Dr. Somosiné Kispál Gabriella magyar, történelem 1996-
Soproni András magyar, orosz nyelv 1966-1968
Soproni Andrásné magyar-orosz nyelv 1966-1968
Stégner József biológia, földrajz, szakmai gyakorlat 1963-1991
Sümegi Erzsébet matematika, fizika 1971-2000
Sümegi József igazgató történelem, művelődéstörténet, filozófia, latin nyelv 1991 -
Sümegi Mária † biológia, földrajz 1971-1973
Sümeginé Bátai Margit matematika, fizika 1997-
Sümeginé Szép Mária német nyelv 2000-
Szárazné Gréger Éva történelem, médiaismeret 2008-2009, 2010-2012
Szentirmai Ferenc testnevelés 1966-1967
Szepessy Pál biológia, földrajz 1964-1965
Szepessy Pálné földrajz 1964-1965
Szily Lajos ének 1981-1984, 1987-1990
Szőnyi Gábor magyar, történelem 1992-1993
Takácsné Gehring Mária gépírás 1994-1998
Tamaskó Mária gépírás 1986-1987, 1989-1993
Tarjányi Pálné német nyelv 1991-2018
Tárnok Lászlóné testnevelés 1974-1975
Tornóczki Attila matematika, kémia 1990-
Tóth Barnabás matematika, fizika, világnézetünk alapjai, filozófia, KRESZ
1969-1995
Turóczy László gyakorlati foglalkozás 1978-1979
Veress Géza † gyakorlati foglalkozás 1965-1966
Jochen Volkmer német nyelv 1989-1993
Wernerné Győri Andrea biológia-földrajz 2000-
Wittendorfer Ildikó német nyelv 2012-2013
Zaják Rita angol nyelv, ének 1994-1999
Zsikó Erzsébet testnevelés 1970-1973, 1996-1997
Zsoldos Marianna magyar, orosz nyelv 1987-1989