A 2003/2004-es tanév krónikája

 

A közhiedelemmel ellentétben a tanév nem június közepéig, végéig tart, hanem augusztus 31-éig. Így mindig a korábbi év eseményeihez tartoznak a nyáron történtek, főleg az iskola szépítésével kapcsolatos tevékenységek. 2003 nyarán fontos munkálatokra került sor nálunk annak ellenére, hogy a költségvetésből kevés dologi kiadásra, felújításra kerülhetett volna sor. Szerencsére az iskolavezetés a 2002-es költségvetés lehetőségeit - nagyobb összeget kaptunk tárgyi - dologi kiadásokra - kihasználva, előre gondolkodva és tervezve még decemberben beszerezte a folyosói nyílászárók régóta esedékes cseréjéhez a szükséges dolgokat (speciális méretre készített ablakok, ajtók stb.). Az 2003 nyarán így megtörtént a nyílászárók kicserélése. A hőszigetelt ajtók, ablakok elég sok pénzbe kerültek, de a ráfordítás összege 2-3 év alatt megtérül az alacsonyabb gázszámlák miatt. A nyári munkálatok közé tartozott a hátsó folyosón lévő három tanterem felújítása – itt tavaly csak egészségügyi meszelésre futotta az erőnkből. Most itt is a vakolatig lekaparták a festékrétegeket, a hibákat kijavították, a termeket kifestették. A nyílászárókat is átmázolták, az esetleges hibákat kijavították. Mind itt, mind a nyílászárók festésénél gyors és alapos munkát végeztek Varga Csaba vállalkozó és emberei.

Sajnos helyiséggondjainkon ebben a tanévben nem sikerült enyhíteni. Szerencsére a Képviselő Testület korábbi döntéséhez hűen a nekünk ítélt volt tűzoltó szertár átalakítási munkálataihoz kért összeget az őszi ülések egyikén megszavazta, így megkezdhette még az ősszel a GAMESZ a felújítást. Ennek során az épület újjászületett, öröm rá nézni. Két nyelvi termet alakítottak ki itt, és megfelelő raktárhelyiséggel is gazdagodtunk. Köszönjük az ötletes tervezést és a gondos kivitelezést. A tanév során sikerült megoldani a hátsó udvar rendbetételét is, megszűnt a sok problémát okozó szintkülönbség a hátsó kijáratok előtt. 

A nyár legizgalmasabb eseményei közé tartozik mindig a felvételizők sorsának alakulása. Az idén érettségizett diákok eredményei nagyon szépen alakultak. Összesen a végzősök közül (12.A 25 fő, 12.B 32 fő) 50-en jelentkeztek februárban felsőoktatási intézményekbe. A 12.A osztályból 21-en jelentkeztek, 20-an tanulhatnak tovább. Ebből a 20 tanulóból egy tett pótfelvételit. A 12.B-ből 29-en jelentkeztek, tudtunkkal kettőjüknek nem sikerült a felvételije. Itt is volt egy diák, aki pótfelvételivel került be felsőoktatási intézménybe.

Az összes érettségiző (57 fő) 80,7 %-át felvették, a felvételire jelentkezettek esetében ez az arány 50 jelentkező,  és 46 sikeresen felvételiző  diák esetében 92 %-os.

Augusztus 25-én kezdődött az új tanévet előkészítő, a régit lezáró munka az iskolában. 28-án voltak a javítóvizsgák. Sajnos a tanulók egy része komolytalanul készült fel a pótvizsgára, így többen megbuktak. A bukottak közül 3-an, mivel másodszor ismételnének, nem folytathatják itt tanulmányaikat. Egyre több gondot okoz azoknak a tanulóknak a magatartása, munkához való hozzáállása, akik csak jó helynek tekintik az iskolát, jó bulinak a nem tanulást. Nekik nincsenek céljaik, sem tanulni, sem dolgozni nem akarnak, csak könnyen és jól élni.

Számuk sajnos évről évre nő nem csupán nálunk, hanem országos viszonylatban, hat a média által közvetített korszellem. Ezen a gondon csak következetes összefogással, az egész társadalom együttes cselekvésével lehet segíteni.

Szeptember 1-jén a tanévnyitó ünnepéllyel megkezdődött az új tanév. Igazgató úr tanévnyitó beszédében a tanulás fontosságára, az iskola jelentőségére, a tanuló és a tanár kötelességére figyelmeztetett. A nevelőtestület létszáma gyarapodott. Félállásban visszatért németet tanítani az eddig gyesen lévő Postáné Herendi Yvett. Új kolléga a matematika és az informatika oktatását teljes állásban segítő Németh Ágnes.

Az iskola tanulóinak összlétszáma szeptemberben 252 fő volt a nappalin. Az osztályok létszámának alakulása: 7.A 24 fő, 8.A 26 fő, 9.A 27 fő, 9.B 35 fő-itt a létszám a tanév során néggyel csökkent, három diák pedig magántanulóként folytatta tanulmányait. A 10. A-ban 23-an, a 10. B-ben 29 voltak. A 11.A létszáma 23, a 11.B-é 21 volt. A végzősök 20-an, illetve 24-en voltak. A levelező tagozaton két osztály indult Horváth Jánosné és Mayer Antal vezetésével. Az 9. A osztályban francia, a 9. B-ben a német az idegen nyelv. Sajnos a felnőttek közül sokan lemorzsolódtak az év során.

A 2003-2004-es tanévben a 9. évfolyam tanulói már az új kerettanterv szerint haladtak. A 11. évfolyamosoknak jövőre kell az új érettségi szerint vizsgázni. A könnyebb döntés érdekében szeptember 4-én összevont szülői értekezletet tartottunk a két osztály tanulóinak és szülőinek. A többség a középszintű érettségire való felkészítést választotta, emelt szintű oktatásra került sor magyarból, történelemből, matematikából, németből, angolból, fizikából és biológiából. Próba érettségit májusban írtak az általuk választott egy-egy tárgyból.

Szeptember utolsó hétvégéjén tartalmas, szép kiránduláson vettek részt Schultzné Pem Erzsébet és Tornóczki Attila osztályfőnökök lelkiismeretes, alapos szervezésében a 12.-es diákok, valamint többen az alsóbb évfolyamokról és néhány iskolai dolgozó. Velencében, Veronában és Páduában töltöttek egy-egy napot. Bár e híres városok minden nevezetességét ilyen rövid idő alatt nem lehetett megnézni, de mindenki kedvet kaphatott egy hosszabb utazáshoz, és felejthetetlen élményekkel gazdagodott.

Bensőséges ünnepség keretében emlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire és vértanúira október 6-án hétfőn a harmadik órában.  Fodermayer Vilmosné rövid bevezetője után a 10.-esek műsora következett. Felidézték a forradalom és a szabadságharc legfontosabb eseményeit, hogy azok is megértsék a megtorlás okait, akik még nem tanultak erről az időszakról. Bemutatták Haynaut és Ferenc Józsefet, beszéltek arról, hogy miért a cári seregek előtt tette le a fegyvert az árulás vádját vállaló Görgey. Majd a vértanúk tetteinek tömör összefoglalásával, három tábornok (Lázár Vilmos, Leiningen-Westenburg Károly, Damjanich János) utolsó üzenetének tolmácsolásával bizonyították a kivégzettek emberi nagyságát. A műsort a legmegrázóbb, Aradról írt vers zárta Reinhardt Vivien 10. A osztályos tanuló tolmácsolásában. Rajta kívül az alábbi diákok szerepeltek: Csizovszki Zoltán, Kaposvári László, Kaszás Viktor, Schultz Péter, Szebényi Attila, Szőts Péter (10.A), Benkő Noémi, Simon Dominika, Schvarzenbart Ivett, Velner Kinga (10.B).  A műsort Horváth Jánosné és Fodermayer Vilmosné állította össze.

Péter Albert tanár úr tanítványai tavaly bekapcsolódtak a Rákóczi Szövetség által szervezett „Gloria victis” versenybe. A több fordulós jelentős történelmi vetélkedés témája idén a vasvári békétől (1664) a szatmári békéig (1711) terjedő időszak volt. A két 10.B-s, most már 11.B-s csapat bejutott a döntőbe. Október 22-23-án Budapesten mérték össze tudásukat a többi csapattal. Mindkét gárda becsületesen helytállt, de nem került a legjobb tíz közé. A két csapat tagjai: Dudar Diána, Csapai János, Siklósi Melinda és Balázs Noémi, Gábor Gergő, Helle Ildikó.

A hagyományos OKTV-re csak matematikából és angol nyelvből volt jelentkező. Annál többen jeleskedtek a nyelvvizsgaszerzésben. Még a jövőre érettségizők esetében is a középfokú nyelvvizsga kiváltja jeles osztályzattal az idegen nyelvi érettségit, így a 11-esek is igyekeztek levizsgázni. A kormány döntésének következtében egy középfokú nyelvvizsga esetében 9500 forintot a költségvetés áll egyelőre az idén érettségizők esetében. A 12. osztályosok közül ebben a kedvezményben részesült, részesül: Balogh Gergely, Beödők Bertalan, Dózsa Adrienn, Gyóni Márk, Hauck Katalin, Hegedüs János, Kalmár Balázs,  Láng Lívia, Nagy Ákos, Szűcs Balázs (12.A), Dömény Boglárka, Keszthelyi József, Varga Dalma (12.B). A végzősök közül két diáknak (Balogh Gergely, Dózsa Adrienn) mindkét nyelvből van középfokúja. A 11.-esek közül a legszebb eredményt tavasszal Krammer Ádám (11.A) érte el, ő megszerezte a két középfokú mellé németből a felsőfokú minősítést is. Osztálytársai közül az alábbiak nyelvvizsgáztak az idei tanévben: Bogos Zsombor, Fejes Rozália, Jankovits Zoltán, Solti Ramóna, Steindl Andrea, Wahler Roland, Kostyál Etelka, Váncsa Éva  (11.A). Hegedűs Iza két nyelvizsgát szerzett. Ők a jövő tanévben kapnak visszatérítést az ígéretek szerint.   

Az ECDL Start bizonyítványt a következő tanulók szerezték meg ebben a tanévben: a 12.A osztályból Bölcsföldi László, Beödők Bertalan, Dózsa Adrienn, Gálos Imre, Gyóni Márk, Holpert Erika, Huy Kornélia, Széplaki Lehel, Szűcs Balázs; a 12.B osztályból Tornóczki Attila.

A Francia Napok alkalmából meghirdetett Szépkiejtési versenyen kezdő kategóriában Simon Dominika és Szerényi Roland 10.B osztályos tanulók harmadik helyezést értek el.

Az első szülői értekezletet fogadóórával egybekötve 2003. november 4-én tartottuk. A hatodikos és a nyolcadikos diákok és szüleik 2003. november 22-én, szombaton nyílt nap keretében ismerkedtek iskolánk kínálatával. A fenntartó önkormányzat döntése értelmében  jövőre egy hatosztályos, egy nulladik évfolyammal bővített hagyományos gimnáziumi osztály és egy levelezős osztály indulhat.

Október 18-án emlékeztünk meg 1956 dicső napjairól, a forradalom eseményeiről, sorsáról. A tartalmas műsort Prantner Béla és Neidhardtné Gyarmati Erzsébet állította össze és készítette. Az összeállításban a 11.-es diákok vettek részt, név szerint:

Fejes Rozália, Hermann József, Jankovits Zoltán, Krammer Ádám, Révész Andrea, Solti Ramóna, Váncsa Éva (11. A), Belák Cecília, Gábor Gergő, Helle Ildikó, Kiss Balázs, Nagy Renáta, Takács Attila. Ebből a műsorból adtak elő részleteket a városi ünnepségen is október 23-án.

Az őszi szünetet kihasználva október 20-án, 40 fős diákcsoport járt Budapesten. Először a Millenáris Parkban megtekintették a Központi Fizikai Kutatóintézet által rendezett „Fúziós energia” című kiállítást, majd a budai vár nevezetességeivel ismerkedtek meg Schultzné Pem Erzsébet és Sümegi József vezetésével.

Ősszel a tavalyi papírgyűjtési akció sikerén felbuzdulva újabb gyűjtést szerveztünk. Bár a felhívás mindenkinek szólt nem az összes osztály kapcsolódott bele a munkába. A leglelkesebbeknek a  nyolcadik, a tizedik és a hetedik A-sok bizonyultak a 11.A, a 9.A, 9. és 10.B mellett, egy hatalmas teherautó platóját töltöttük meg. A gyűjtésbe a szülők közül is sokan bekapcsolódtak, az osztályok között nemes versengés folyt. A papírgyűjtésben élenjáró diákokat december 18-án egy pécsi korcsolyázással jutalmaztuk. A kirándulás szervezője Neidhardtné Gyarmati Erzsébet és Pálffy Pál volt.

Október 30-án volt a TDK szervezésében az első színházlátogatás. A közel 50 fős tanulócsoport Neidhardtné Gyarmati Erzsébet szervezésében Shakespeare Rómeó és Júlia című tragédiáját tekintette meg  Pécsett a nagyszínházban.

December 5-én ismét népes diákcsoport látogatott el a tanárnő vezetésével a keceli hagyományos karácsonyi virágkiállításra és vásárra. A résztvevők nemcsak ajándéktárgyakat vásárolhattak, hanem ötleteket is meríthettek az ajándékok szép csomagolásához, a lakás ünnepi díszítéséhez. A kézműves szakkör az idén is igen népszerű volt, főleg a lányok körében. Munkájába több tanárnő bekapcsolódott Neidhardtné Gyarmati Erzsébet és Sümeginé Bátai Margit mellett, így Hollósi-Simon Judit, Németh Ágnes, Rein Rita, Somosiné Kispál Gabriella, Schultzné Pem Erzsébet. Emellett matematika, rajz, német, angol, régész-történelem, számítástechnika szakkör és sportkör is működött, s három évfolyamon (9-11.) lehetett délutáni foglalkozás keretében művelődéstörténetet tanulni. A tanárok Schultzné Pem Erzsébet, Mayer Antal, Hollósi-Simon Judit, Sümeginé Szép Mária, Sümegi József, Miskei Vendel, Pálffy Pál voltak.

A december végén megrendezett országos ifjúsági csapatbajnokságon Decs sakkcsapata ezüstérmet szerzett. A győzelemben jelentős szerepe volt a végig veretlen Krammer Ádám 11.A osztályos tanulónak, aki nemcsak a sportban, hanem a tanulásban is jeleskedett, jeleskedik. A bajnokságon a hatodik táblások legjobb pontszerzőjének bizonyult, ezért tábladíjat kapott. Az év során más alkalommal is kitett magáért, így ő képviselte Tolna megyét a diákolimpián, ahol első helyezést ért el. Ezt követően a debreceni országos sakkbajnokságon vett részt, ahol 17. helyezett lett.

A hagyományos karácsonyi ünnepélyre december 19-én került sor. Először a templomban a Pedagógus Kórus szép énekében gyönyörködhettünk, majd a hetedikesek műsora következett a művelődési házban. A Sümeginé Szép Mária osztályfőnök által készített és az ünnep jelentőségéhez méltó összeállításban az osztály minden tanulója szerepelt. Versek, énekek, történetek adtak ízelítőt más népek karácsonyi hagyományaiból, és nagy sikert aratott a három királyok történetét felidéző játék is. A műsorban a hetedikeseken kívül két felsős diák, Reinhardt Vivien és Révész Andrea szerepelt egy-egy vers ihletett tolmácsolásával.

Január első hetében rendezték meg az Implom József Helyesírási Verseny megyei döntőjét, ahol iskolánkat Krammer Ádám és Váncsa Éva 11. A osztályos tanulók képviselték. Az erős mezőnyben Krammer Ádám a 9. helyen végzett.

Az új esztendő első jelentős eseménye minden évben a szalagavató. Erre idén január 16-án került sor Neidhardtné Gyarmati Erzsébet és a 11.-es diákok rendezésében. A szalagavató két részletben folyt, előbb a 12.B osztályosok, majd a 12.A-sok kapták meg a szalagot a Városháza dísztermében. A műsorvezető Jankovits Zoltán (11.A) volt, a végzősöket Helle Ildikó (11.B) beszéde, Révész Andrea (11.A) szavalata, valamint a 11.-kesek alkalmi kórusa köszöntötte. Az igazgató úr a lelkesedés, a kitartás, a sokoldalú tudás szerepét, fontosságát hangsúlyozta beszédében. A műsorok után a szalagavató az általános iskola ebédlőjében bállal folytatódott. A nyitótánc a hagyományoktól eltérően nem palotás, hanem angol keringő volt, amelyet sok gyakorlás során tanultak meg a minden dicséretet megérdemlő táncosok Pécsi Éva irányításával. A táncosok: Baris Zsuzsanna, Boros Klaudia, Fazekas István, Hegedűs Iza, Kovács Gergő, Kovács Péter, Krammer Ádám, Révész Andrea, Solti Ramóna 11.A; Helle Ildikó, Pécsi Éva, Sándor Andrea, Steller Zsuzsanna, Gábor Gergő, Kiss Balázs, Pálmási Kunó, Rafa-Gyovai Máté, Takács Attila 11.B. Az est sikeréhez sokban hozzájárult Pécsi Árpádné segítsége, aki a táncos lányok ruhájáról, az öltözékek átalakításáról gondoskodott. Sokat segített Steindl László a vendéglátás kellékeinek beszerzésével és a Brot Kft a kenyér ingyenes biztosításával.

Január 22-én az első, illetve a második órában emlékeztünk meg a Magyar Kultúra Napjáról. A kultúránk értékeit bemutató műsort a nyolcadikosok adták.

Szereplők: Farkas Erzsébet, Horváth Ákos, Ill Adrienn, Kalmár Dóra, Konyecsni Erika, Neidhardt Ágnes, Schultz Gabriella, Tóbi Diána. A legnagyobb sikert a táncművészetünket bemutató kettős Pirisa Réka (12.B) és Péter Albert osztályfőnök tánca aratta.

Január 22-én volt a továbbtanulás feltételeiről a 12.-es diákokat és szüleiket tájékoztató értekezlet, melyre az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, egyben a 12.A osztályfőnöke, Schultzné Pem Erzsébet az iskolavezetéssel egyetértésben a Munkaügyi Központ munkatársait is meghívta. Fodermayer Vilmosné tájékoztatója után Tálosi Ferencné ismertette az érettségihez kötött szakmákkal kapcsolatos megyei lehetőségeket, segítséget ígért a döntések meghozásához, és felhívta a figyelmet arra, hogy az érettségi megszerzése után mindenki regisztráltassa magát náluk.

Január 23-án befejeződött az első félév, az ellenőrzők kiosztása 30-áig megtörtént.

 

Február 13-án a szalagavató bál sikerétől fellelkesedve farsangi bált szerveztünk. A diákbizottság felhívására több osztály jelmezbe öltözött. Öröm volt látni az ötletesebbnél ötletesebb maskarásokat. Első helyen a 7.A osztály kísértetei ( Balogh Balázs, Balogh Gábor, Csikós András, Gáll Péter, Kiss Réka, Klézli Dávid, Pécsi Eszter, Simon Ottó, Takaró János, Varga Vivien, Zimmermann Péter) végeztek. Ők még rövid versikéket is költöttek a tanárok megidézése érdekében. Második lett a 10.A csapata. A háremhölgyekkel körülvett olajsejk (Péter Péter) terroristák kezére került. A Vészhelyzetet az új érettségivel kapcsolatban megjelenítő 11.A-sok méltán kaptak nagy tapsot. Nagy fantáziáról árulkodott a 11.B-sek jelenete (Helle Ildikó, Pécsi Éva, Kiss Péter, Kiss Balázs, Gábor Gergő, Takács Attila), ők a disznóölések hangulatát idézték fel. Az osztály másik csoportja (Belák Cecília, Dudar Diána, Marosi Andrea, Steller Zsuzsanna) „széplányokat” alakított. Egyéni jelmezt viselt Rafa-Gyovai Máté. A második és harmadik helyezett osztályokból mindenki beöltözött, az osztályfőnökök (Neidhardtné, Péter Péter) is, ez növelte teljesítményük értékét. Utána kezdődött a tánc, s ropták kedvelői tizenegy óráig. A tombolajegyeket a nyolcadikosok árusították, a nyereményeket az osztályok, a szülők, magánszemélyek, vállalkozók adták.  A tombola szervezését Neidhardtné és Sümeginé Bátai Margit vállalta magára. A bál főszervezője Péter Péter volt.

Közben megkezdődött a kampány is, hiszen 25-én királyválasztás volt nálunk. II. Géza címére többen is pályáztak: Hadnagy Márk, Jankovits Zoltán, Kovács Péter a 11.A-ból, Gábor Gergő, Rafa-Gyovai Máté a 11.B-ből. Ők Eufrozina királynénak Helle Ildikót, Pécsi Évát, Sándor Andreát jelölték, a másik osztályból királyné-jelölt nem volt. A február 25-én megtartott választáson a legtöbb szavazatot Hadnagy Márk és Sándor Andrea kapta, így ők fogadták az iskolanapon a diákok hódolatát. Az udvarmester Jankovits Zoltán (11.A) volt.

Február 24-én emlékeztünk meg a kommunizmus áldozatairól. Idén a parasztság megpróbáltatásait idéztük fel hiteles dokumentumok segítségével. A műsort Fodermayer Vilmosné állította össze, benne 12.-es diákok szerepeltek: Dózsa Adrienn, Dömény Boglárka, Holpert Erika, Pirisa Réka, Rohr Katalin, Nagy Ákos, Szűcs Balázs.

Másnap tizedik alkalommal rendeztük meg a Géza-napi művelődéstörténeti versenyt „A refomkortól a kiegyezésig címmel.”  Iskolánkat a február 19-ei háziverseny után 3 csapat képviselte volna, de a 11.A-sok lányai megbetegedtek, így két gézás és hat másik együttes szerepelt az érdekes versenyen. A korszak egészét felölelő, változatos, ötletes, a történelmi tények mellett az általános műveltséget is számon kérő feladatok nagy tetszést arattak (képfelismerés, topográfia, hadtörténet, jogalkotás, nevezetes személyek stb.) Nagy tetszést váltott ki, hogy egy-egy 48-as nótát el kellett énekelni. A zsűriben helyet foglaltak a felkészítő tanárok és Erdei Jánosné nyugdíjas kolléga. Első helyen a dombóváriak, másodikon és harmadikon a mieink végeztek: Bogos Zsombor, Jankovits Zoltán, Krammer Ádám (11.A), illetve Csapai János, Dudar Diána, Siklósi Melinda (11.B). A versenyt Sümegi József vezette, a feladatokat összeállította és javította Dr. Somosiné Kispál Gabriella és Fodermayer Vilmosné. A büfében a 9.B lányai szorgoskodtak: Bodó Renáta, Csiki Éva, Dózsa Anett és Grill Emőke.

Február  26-án volt a szavalóversenyünk immár 16. alkalommal. A természet a magyar költészetben volt a kötelező vers témája. Összesen 24 diák mérte össze tudását és tehetségét a háromtagú zsűri (Balogh Zsuzsanna, Csötönyi László, Simonné Balogh Borbála) előtt. A legtöbb versmondó Dombóvárról érkezett. Iskolánkat 5 tanuló képviselte. Reinhardt Vivien, Szebényi Attila (10.A), Pongrácz Diána, Varga Virág (9.A), Pécsi Edit (7.A). Közülük a legjobb helyezést Reinhardt Vivien érte el, az erős mezőnyben negyedik lett. Az első három helyen garaysok, I. bélások és dombóváriak osztoztak.  A szöveghűséget Horváth Jánosné ellenőrizte, az emléklapokat Miskei Vendel készítette, főszervező Csikota Gyuláné volt. A háziasszonyi teendőket a 9.A lányai közül Horváth Hajnalka, Horváth Szonja, Madar Csilla, Sárközi Bernadett látta el.

Másnap a hagyományos diáknappal folytatódtak a Géza-napi rendezvények. Az iskolanap programját a 10. évfolyam tanulói állították össze és irányították a két osztályfőnök (Péter Péter, Pálffy Pál) tevékeny részvételével.

Az első feladat leleményességet, humorérzéket, kritikai szemléletet, írói és színészi képességeket igényelt, mivel meghatározott stílusban (szappanopera, akciófilm stb.) kellett feldolgozni és előadni vagy Hófehérke és a törpék kalandjait, vagy a Rómeó és Júliát. Az előadások joggal arattak nagy sikert. A legtöbb pontot a kicsik (7.A) érték el, őket követte a 12.A, a 8.A, a 11.B, a 12.B, majd a többiek  a 9.B és a 11.A. Utolsó lett a 9.A. Az iskolába való visszatérés után változatos feladatokból álló, minden diákot foglalkoztató vetélkedő következett. Az egyes feladatokat külön is értékelték a zsűriző 10.-esek. A számítógépes versenyen egy-egy osztályt két tanuló képviselt. Ebben a számban első helyen végzett a 12.A, második lett a 11.B, harmadik a 11.A.

A további sorrend: negyedik a 7.A, ötödik a 9.A, hatodik a 12.B, hetedik a 9.B, utolsó a 8.A. Diákjaink egy része városismeretből vizsgázott. Itt a 12.B bizonyult a legtájékozottabbnak, őket követte a 7.A, majd a 8. és a 11.A csapata, a 9.A és a 11.A osztály gárdája. Következett a 9.B, majd sereghajtóként a 11.B.

Közben egyesek a tornateremben ügyeskedtek. Ebben a versenyszámban legjobbnak a 12.B bizonyult.  Második lett a 7.A, harmadik a 11.B. A további sorrend: 11.A, majd a 12.A és a 8.A, utolsó előtti a 9.B, utolsó a 9.A. A sokféle ismeretet számon kérő másik vetélkedőben legjobbnak bizonyult a 12.A, őket követte a 11.A és a 8.A, negyedik lett a 11.B, ötödik a 12.B, hatodik a 9.B, hetedik a 9.A, s zárta a sort a 7.A. Az iskolanapi vetélkedőben az összesített eredmények alapján első helyen végzett a 12.B osztály, második lett a 12.A, a harmadik helyen a 7. és a 11.A osztozott. Negyedik a 8.A. Az ötödik lett a 11.B, hatodik a 9.B, utolsó a 9.A. Minden osztály kapott jutalmat az uralkodótól, az első helyezettek finom tortát fogyaszthattak el. A versenyek után fogadta alattvalóit II. Géza (Hadnagy Márk) és Eufrozina királyné (Sándor Andrea). Érkezésüket az udvarmester (Jankovits Zoltán) jelentette be, ő irányította az eseményeket. Először az alattvalók hódoltak új királyuk előtt, s bizony némely köszöntő inkább kegyetlen bírálat volt. Utána elhangzott a trónbeszéd, ennek során egyik-másik hódoló kapott kemény fricskát.  Majd Eufrozina királyné jutalmazta a műfordításban jeleskedőket, és kiosztotta az Eufrozina- díjakat. Német nyelvből évfolyamán belül a legjobbaknak bizonyult: Kiss Réka, Tóth Vivien, Schofhauser Alexandra, Hajdú Anett (7.A), Kalmár Dóra, Kovács Ágota, Neidhardt Ágnes (8.A), Foltin Szilvia, Mayer Anna (9.A), Kostyál Viola, Reinhardt Vivien (10.A), Bogos Zsombor (11.A). Angol nyelvből a alábbi diákok jeleskedtek: Garajszki Erna, Gödrei Dávid (9.A), Szilasi Szilvia (9.B), Treszner Tímea (10.A), Benkő Noémi (10.B), Bogos Zsombor, Hermann József (11.A). A délelőtti programok szervezését végzők közül az alábbi tanulók érdemlik meg, hogy név szerint is megemlítsük őket: Csizovszki Zoltán, Kostyál Viola, Reinhardt Vivien, Schultz Péter, Treszner Tímea ( 11.A).

Az eseménydús Géza-nap az esti gálaműsorral zárult, gyerekeink itt is kitettek magukért. Az esti programot Horváth Jánosné állította össze nagy lelkesedéssel. A műsorvezető Sándor Andrea és Hadnagy Márk volt. Az első műsorszám a nyolcadikosoké volt. József Nóra tanárnő tanítványai „A brémai muzsikusok” című Grimm-mesét játszották el németül. Szereplők: Bózsa Anett, Dudar Klaudia, Farkas Erzsébet, Ill Adrienn, Kalmár Dóra, Kammermann Ingrid, Konyecsni Erika, Kovács Ágota, Mazán Anita, Neidhardt Ágnes, Schultz Gabriella, Tóbi Diána, Wojciechowski Klaudia. Versmondó tehetségéről három diák adott számot: Pécsi Edit (7.A), Reinhardt Vivien, Szebényi Attila (10.A). Szép muzsikával a Szerényi testvérek (Roland és Zoltán 10. és 9.B), valamint a hetedikes Zimmermann Péter örvendeztetett meg bennünket.  Hármuk közül a legnagyobb tudással Roland bír, zongorajátéka nem véletlenül kapott vastapsot.

Méltán aratott nagy sikert a kicsik újabb Hófehérkéje. A darab szereplői: Simon Ottó (Hófehérke), Kiss Réka (Mostoha), Pécsi Edit (tükör), mesélők: Hajdú Anett, Varga Vivien, Balogh Gábor (királyfi), Balogh Balázs, Csikós András, Gáll Péter, Klézli Dávid, Sári Nándor, Szabó Edit, Takaró János, Zimmermann Péter (törpék). A jelenetet betanította Sümeginé szép Mária osztályfőnök, aki új kezdeményezésként a drámapedagógiát tanítja. A gála  műsorában tánc is szerepelt  A Heimat Együttesben több  volt és jelenlegi diákunk is táncol: Dárdai Csaba, Gyóni Márk (12.A), Székely Anna (12.B), Lovescher Viktor (10.B), Tömösi Zsuzsanna (9.A). Művészeti vezető: Glöckner János. Felléptek az aerobicos lányok is, a Devil Dens együttes tagjai, köztük két gézás: Helle Ildikó, Pécsi Éva. Vezetőjük: Czíner Eszter. Az est utolsó száma a Felvidéki Tánccsoport utánpótlásának fellépte volt. Eredetileg a  zömmel gimnazistákból álló csoport  szerepelt volna, de más irányú elfoglaltságuk miatt nem tudtak fellépni, ezért szerepeltek a kisebbek, köztük Klézli Dávid (7.A). Közülük néhányan egy-két éven belül gézások lesznek. A táncokat betanította Partiné Harcsa Magdolna és Parti Olga.

A hétvége sem múlott el esemény nélkül. Február 28-án Bonyhádon volt A Curie Természetvédelmi Verseny körzeti (Tolna, Baranya) döntője. Iskolánkat ezen a nemes vetélkedőn 5 csapat képviselte Neidhardtné Gyarmati Erzsébet vezetésével.

A kilencedikesek mezőnyében 16 csapat között 6. lett a 9.A-ból: Benedek Rita, Mayer Anna, Tömösi Zsuzsanna. A 9.A-sok második gárdája (Garajszki Erna, Foltin Szilvia, Vecsei Zsófia) a nyolcadik helyet szerezte meg. A hetedik és nyolcadik osztályosok versenyében hatodik helyen végzett: Kalmár Dóra, Kovács Ágota, Schultz Gabriella (8.A). Nyolcadik lett: Ill Adrienn, Neidhardt Ágnes, Tóbi Diána (8.A). A hetedikesek gárdája (Gáll Péter, Pécsi Edit, Schofhauser Alexandra) a kilencedik helyet szerezte meg.

Február közepén minden 12.-es tanuló jelentkezett az érettségire. A 44 végzősből 34-en szeretnének továbbtanulni felsőoktatási intézményben, a 12.A osztályból 16-an, a 12.B osztályból 18-an adtak be jelentkezési lapot. A többség a hozott pontok duplázásával szeretne élni, nem kíván felvételi vizsgát tenni.

A második félév legteljesebb hónapja a március volt, mivel kevés az ünnep, a szünet, ilyenkor lehetett jó jegyeket szerezni. Természetesen ekkor is voltak fontos események a mindennapi munka mellett. Ilyen említésre méltó történés volt a Kenguru levelezős matematikai verseny, amelyen 17 diákunk vett részt. Közülük a legszebb eredményt Kovács Ágota érte el (20. hely).

A Katedra szaklap által szervezett nemzetközi matematika versenyen Szlovákiában Kovács Ágota második, Neidhardt Ágnes negyedik helyezett lett. 

A Zrínyi Ilona Matematikaversenyen - ez a megye általános iskolásait mozgósítja - három tanulónk szerepelt: a nyolcadikosok között Kovács Ágota 18., a hetedikesek korcsoportjában Zimmermann Péter a 62. helyen, Klézli Dávid a 66. helyen végzett. A Bátaszéki Matekversenyen Kovács Ágota (8.A) kilencedik, Neidhardt Ágnes (8.A) tizenharmadik  helyen végzett. A Kazinczy-versenyen iskolánkat Reinhardt Vivien képviselte. Az erős mezőnyben szépen szerepelt, de csak két tanuló juthatott az országos döntőbe.

A Ránki György Történelemversenyen egy diákunk indult: Mintál Kinga (10.A), Kunosné Berger Margit tanítványa. A megyei döntőnek a tolnai Sztárai Mihály Gimnázium adott otthont. A 29 tanulót felvonultató, nagyon erős mezőnyben Kinga a hetedik lett.

Megkezdődtek a szabadtéri sportversenyek is. A Bátaszék-Bonyhád útvonalon megrendezett félmaratoni futóversenyen 66 egyéni induló és 21 csapat (3 fős váltó) vágott neki a távnak. Iskolánk váltócsapata (Gábor Gergő, Kiss Balázs 11.B, valamint Tornóczki Attila 12.B) a bátaszéki önkormányzat különdíját kapta eredményes versenyzéséért.

Sakkozóink a diákolimpia megyei döntőjében harmadikok lettek. A csapat tagjai: Krammer Ádám (11.A), Deli István (9.B), Csikós András, Klézli Dávid, Simon Ottó (7.A). Sportolóink továbbra sem tétlenkedtek. A hagyományos Gimi-kupán nyolc focicsapat vett részt. A kupát harmadik alkalommal nyerte el a Kamerun gárdája (Hegedüs János, Kalmár Balázs, Gábor Gergő, Kiss Balázs, Takács Attila, Kovács Imre).

A diákolimpia megyei válogatóján áprilisban az atléták szerepeltek. 100 méteres síkfutásban  első, 200 méteren második lett, így Tolna megyét a száz méteres síkfutás döntőjében   Pálmási Kunó 11.B osztályos tanuló képviselte. 1500 méteren Szebényi Attila a hatodik, Kaposvári László a hetedik helyet szerezte meg, mindketten a 10.A tanulói.

A döntőben Kunó a 12. helyen végzett. Az iskolai focibajnokságot a lányoknál a nyolcadikosok (Mazán Anita, Farkas Erzsébet, Konyecsni Erika, Ill Adrienn), a fiúknál a 11.B-sek  (Gábor Gergő, Kiss Balázs, Kiss  Péter Takács Attila) nyerte meg.

A március 15-ei ünnepséget a 9.B osztály rendezte Tarjányi Pálné irányításával, az iskolai ünnepséget két részletben tartottuk meg a művelődési házban 12-én. A műsor szereplői: Asbóth Péter, Bekő Renáta, Dózsa Anett, Gergye Dávid, Lukács Noémi, Skorday Károly, Szerényi Zoltán, Tóth Edina, Vincze Virág, Zamecsnik Márk

Március 29-én indultak diákjaink a német testvériskolába. Utazásukhoz az alapítványunk tanulóként 8.000 forinttal járult hozzá. A kirándulást vezető tanár: Hollósi-Simon Judit, segítője: Rein Rita volt. A csoport tagjai: Balogh Gábor, Kiss Réka (7.A), Dudar Diána, Kalmár Dóra, Kovács Ágota, Neidhardt Ágnes, Schultz Gabriella, Tóbi Diána (8.A), Benedek Rita, Foltin Szilvia, Garajszki Erna, Gödrei Dávid, Kovács Andrea, Mihálka Lívia, Péter Bianka (9.A), Tóth Edina (9.B), Kostyál Viola, Schultz Péter, Szajkó Petra, Szebényi Attila, Szőts Péter (10.A).

Új kezdeményezésként egy pályázat segítségével 4 osztálynyi tanuló utazott egy hétre Balatonfüredre drámapedagógiai táborba. Az ellátás, a szállás, a foglalkozások ingyenesek voltak, csak az útiköltséget kellett a szülőknek fizetni. A táborozást vezető tanár Sümeginé Szép Mária, segítői az érintett osztályfőnökök, illetve a téma iránt érdeklődő szaktanárok voltak: Csikota Gyuláné, Péter Albert, Péter Péter, valamint Krammerné Gehring Éva, Németh Ágnes. A táborozáson részt vettek teljes létszámban - a Besigheimbe utazók kivételével  - a 7.A, a 8.A, a 9.A és a 10.A diákjai, valamint néhányan a 10.B-ből (Bartha Réka, Benkő Noémi,  Fekete Mária, Nagy Andrea, Schwarzenbart Ivett ) és a 9.B-ből (Bodó Renáta, Csiki Éva, Dózsa Anett, Grill Emőke).    

A „víz világnapja” alkalmából plakátkészítési versenyt hirdetett Neidhardtné Gyarmati Erzsébet tanárnő. A feladat főleg a 10.A tanulóit mozgósította, ők több ötletes művet alkottak. A legjobb pályamunkának Treszner Tímea plakátja bizonyult. Második lett a nyolcadikos Farkas Erzsébet és Konyecsni Erika alkotása, harmadik Treszner Tímea másik rajza, negyedik a 10.A alkotógárdájának (Álmos Terézia, Csizolszki Zoltán, Fürdős Eszter, Glock Fruzsina, Kostyál Viola, Mintál Kinga, Pethő Annamária, Reinhardt Vivien, Schultz Péter, Simon Réka, Sörös Éva, Szabó Hajnalka, Szajkó Petra, Szalai Henriett, Szebényi Attila, Szedeli Brigitta, Szőts Péter, Tóth Kitti, Treszner Tímea) műve.

Az ”Olvass velünk!” versenybe az idén is bekapcsolódtak Dr. Somosiné Kispál Gabriella tanítványai. Az induló 430 csapat közül a mi két, hetedikes és nyolcadikos tanulókból álló csapatunk bejutott az országos döntő 13 résztvevője közé. A döntőre május 14-15-én került sor Budapesten. Első helyezett lett az erős mezőnyben a nyolcadikosok csapata: Kalmár Dóra, Kovács Ágota, Schultz Gabriella, Tóbi Diána), vegyes csapatunk (Gáll Péter, Pécsi Edit 7.A, Mazán Anita, Neidhardt Ágnes 8.A)

a hatodik helyet szerezte meg. A szép eredmény a diákok és tanáruk több hónapos lelkes és lelkiismeretes munkáját bizonyítja.

Neidhardtné Gyarmati Erzsébet tanárnő vezetésével a biológia tantárgy iránt érdeklődő 10-11.-es tanulók bekapcsolódtak a tisztább környezetért indított mozgalomba. A pályázaton való indulás feltétele volt, hogy a diákok részt vállaljanak a szűkebb környezetük „szemétmentessé” tételében. Az elvégzett munkát képekkel igazolni kellett, be kellett mutatniuk a takarítás előtti és a takarítás utáni állapotokat. A pályamunkákat az év végén bírálják el. 

Tanulóink között költőpalánták is akadnak. A Városi Könyvtár költészetnapi rendezvényén közülük Belák Cecília 11. B osztályos diák mutatkozott be nagy sikerrel.

A hagyományos „Ifjú tudorok” versenyen Hadnagy Márk (11.A) arany, Belák Cecília és Siklósi Melinda ezüst minősítést kapott.

Az idei koronázási menet és koronázás az Európai Unióhoz csatlakozás időpontjával esett egybe. Szép tavaszi időben került rá sor. A népes és tarka menetet (kb. 230 diák, több beöltözött tanár, testvér, kisgyermek) idén a Csókakői Várbarátok Körén és a Szekszárdi Hagyományőrző Íjászok Egyesületén kívül Debrecenből, illetve Budapestről érkezett menetzenészek és gólyalábas mutatványosok is színesítették. Az idei koronázáson Géza királyt Hadnagy Márk (11.A), Eufrozina királynét a szép mosolyú Sándor Andrea (11.B)  alakította. Az udvarmester Gábor Gergő (11.B), az esztergomi érsek Krammer Ádám (11.A) volt. A zenét a Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Zeneiskola muzsikusai szolgáltatták Maul Péter vezényletével. A trombitás Szerényi Zoltán (9.B) volt. Köszönjük Dr. Bonnyai József alpolgármester úrnak, hogy lovat biztosított a királynak, valamint a Szabó János alsónyéki polgárnak a lovaskocsi kölcsönadását. A tanév végén jelmeztárunk sok szép ruhával gazdagodott Kiss Lászlóné Jakus Mária jóvoltából, aki elhunyt idős gondozottja ruhatárának egy részét adományozta nekünk. A régi szép hagyományok szerencsére újra éledeznek. Több alkalommal kaptunk értékes könyveket Mészáros Mihálytól, aki így segített iskolánknak. Idén könyvtárunk Gémesi Tiborné könyvadományával növekedett. Hálás köszönetünket fejezzük ki érte!

Májusra lezajlottak a középiskolába való jelentkezések is. A hatosztályos képzésre 30 tanulót, az újonnan induló 0. évfolyamra (5 osztályos képzés) 25 diákot vettünk föl. Minden jelentkező kapott tájékoztatást a tennivalókról.

Minden középiskola életében a végzős diákok búcsúzása a legkiemelkedőbb esemény, így van ez nálunk is. Idén a ballagásra nem mindennapi körülmények között került sor, hiszen május 8-án zuhogó esőre ébredtünk. Szerencsére felkészültünk erre a nem várt körülményre, időben elkértük a tornacsarnokot, s kétféle forgatókönyvet dolgoztunk ki az időjárási előrejelzések ismeretében. Minden tanár, technikai dolgozó, diák együttes munkájának eredménye volt a rendkívüli helyzet ellenére szép, felemelő ballagás. Ezúton mondunk köszönetet minden kollégának, munkatársnak, tanulónak, a Kalász János Tornacsarnok, valamint a Kanizsai Dorottya Általános Iskola dolgozóinak és a hangosításról gondoskodó Molnár Józsefnek lelkiismeretes munkájáért.

Május 8-án a szépen feldíszített iskolában a tanári kartól és az iskola dolgozóitól vettek búcsút a ballagók, majd az utolsó osztályfőnöki óra következett. Pontban 10 órakor kezdődött a ballagás. A zuhogó eső miatt a névadó II. Géza domborművéhez csak a koszorúzók vonultak ki az osztályfőnökök és a fotósok kíséretében. A 12.A nevében Dózsa Adrienn, Beödők Bertalan, a 12.B képviseletében Kovács Bernadett és Tornóczki Attila koszorúzott. Utána vettek búcsút a diáktársaktól, a tantermektől, majd átballagtunk a csarnokban, ahol a népes vendégsereg várt bennünket. Az ünnepély műsorvezetője, Jankovits Zoltán (11.A) ügyesen látta el feladatát. A 11.-esek és az alsós diáktársak nevében Krammer Ádám (11.A) búcsúzott, verssel köszöntötte a ballagókat Révész Andrea (11.A), Helle Ildikó és Sándor Andrea (11.B). A ballagók nevében Dózsa Adrienn vett búcsút az iskolától, a búcsúzók szép irodalmi összeállításában az alábbi diákok szerepeltek: Holpert Erika, Beödök Bertalan Szűcs Balázs (12.A), Balogh Tímea, Dömény Boglárka, Pirisa Réka (12.B). Igazgató úr szép beszéde után a végzősök hat, illetve négy évi munkájának értékelése következett. Géza–emlékplakettet, valamint értékes könyvjutalmat kapott végig kitűnő eredményéért, több tantárgyból nyújtott kiemelkedő munkájáért Dózsa Adrienn a 12.A osztályból. Ugyanebben a kitüntetésben részesült mindvégig jeles eredményéért, több tantárgyból nyújtott egyenletes teljesítményéért Dömény Boglárka a 12.B-ből. Mindketten kulturális tevékenységükért is oklevelet kaptak. Jeles tanulmányi eredményért, szorgalmáért, közösségi munkájáért kapott oklevelet, értékes könyvet Beödők Bertalan (12.A), jó tanulmányi eredményéért, szorgalmáért, közösségi munkájáért Kovács Cecília, Hauck Katalin, Szűcs Balázs (12.A). Jó tanulmányi eredményéért vehetett át könyvet, illetve oklevelet Tornóczki Attila, valamint Kalmár Balázs, Széplaki Lehel (12.A), Bencze Marietta, Heilmann Edina, Kertész Mária, Kovács Bernadett, Micsky Judit, Szabó Péter. A Szűcs Péter emlékére alapított kupát hatéves sporttevékenységéért Kovács Cecília kapta, oklevélben részesült sportmunkájáért Hegedűs János, Kalmár Balázs, Széplaki Lehel (labdarúgás), Tornóczki Attila (atlétika). Kulturális tevékenységért a következő tanulók kaptak dicséretet: Dárdai Csaba, Gyóni Márk, Holpert Erika, Láng Lívia, Nagy Ákos, Rohr Katalin (12.A), Székely Anna és Pirisa Réka (12. B). Az utóbbi diákot közösségi munkájáért is megdicsértük Péter Líviához és Varga Dalmához hasonlóan (12.B). Tantárgyi dicséretet kapott Beödők Bertalan (matematika), Péter Lívia, Szabó Péter (történelem). A fenntartó nevében Bognár Jenő polgármester úr adta át az Önkormányzat Képviselőtestületének ajándékát a városért legtöbbet tevő bátaszéki tanulóknak: Dózsa Adriennek és Dömény Boglárkának. A végzős zászlótartóktól (Kaviczki Viktor, Dózsa Adrienn, Kovács Cecília) a zászlót az ünnepség közepén Bogos Zsombor (11.A), illetve Dudar Diána, Siklósi Melinda (11.B) vette át. A szalagot Kaviczki Viktor, illetve Kovács Cecília kötötte fel a ballagók nevében.

Május 10-én megkezdődött az írásbeli. A 44 végzősből két tanuló nem kezdhette meg az érettségit elégtelen osztályzata miatt. Ők az augusztus végi javítóvizsga után a pótérettségire jelentkezhetnek. A következő napok is mozgalmasak voltak, 17-én írták meg az országos felmérőt magyarból, illetve matematikából a nyolcadik és tizedik osztályosok. Másnap került sor a próba érettségire magyarból, matematikából, történelemből, angol és német nyelvből a tanulók által választott szinten. A dolgozatok többségét (közép szint) helyben javítottuk központi előírások alapján, 14 munkát kellett az országos központba küldeni, ebből emelt szintű 13 volt. Kettő-kettő matematikából és magyarból, három angolból, hat történelemből. Ezek értékelésére ősszel kerül sor.

Közben láttuk vendégül a besigheimi testvériskola 22 diákját és két tanárát. A német vendégek és fogadóik számára értékes programot állítottunk össze Hollósi-Simon Judit tanárnő szervezésében. Az érkezésüket követő napon busszal Szegedre és Ópusztaszerre látogattak Rein Rita, József Nóra és Prantner Béla kíséretében. A Feszty-körkép, a Skanzen, a Tisza, a Dóm tér nagyon tetszett mindenkinek. Este a tantestület látta vendégül a német kollégákat. Pénteken fogadta őket a polgármester úr, és megismerkedtek Bátaszék nevezetességeivel. A hétvége a családoké volt, több vendéglátó a harkányi fürdővel és a környék nevezetességeivel ismertette meg közös szervezésben a németeket. Hétfőn először a fazekasmesterséggel és a tűzzománc készítésének fogásaival ismerkedtek a vendégek, majd ebéd után együtt készítettek mézeskalácsot Szekszárdon, s ismerkedtek a honfoglaló magyarok harcművészetével a megyeszékhely íjászainak jóvoltából. Kedd reggel vettek búcsút tőlünk. Magyarországi tartózkodásuk utolsó napját kérésükre Budapesten tölthették Hollósi tanárnő kíséretében. Este az Operaházban megtekintették Rimszkij-Korszakov Seherezádé című balettjét. Mind az épület, mind az előadás fergeteges sikert aratott körükben, s feltette a koronát az itteni kirándulásra. Miután a németek is ajándékkal kedveskedtek azoknak, akik többször jártak náluk, így tettünk mi is, három német diáknak adtunk Budapestről szóló könyvet. Nagy örömmel nyugtáztuk azt a tényt is, hogy míg az angliai, franciaországi, belgiumi testvérvárosokba lasszóval kell fogni a jelentkezőket, nem volt gond ezzel Bátaszék esetében.

Az osztályok közül a nyolcadikosok, a 9. B, a 10. B, a 11. B volt kirándulni. Három társaság Váralján töltött hosszabb-rövidebb időt, a tizedikesek  Mecseknádasdon voltak. A 10. A osztály júniusban  megy kirándulni.

A TDK szervezésében az „István, a király” című rockopera fiatal művészek, egyetemisták által színre vitt változatát tekintették meg az érdeklődő diákok Szeged nevezetességei mellett Neidhardtné Gyarmati Erzsébet szervezésében.

Május utolsó napjaiban kedves vendégek érkeztek hozzánk a felvidéki Fülekről. Az ottani magyar gimnáziummal már szépen alakultak a kapcsolataink a 90-es években, diákjaink így jutottak el sítáborba, így ismerkedtek a Magas-Tátra  élővilágával, az ottani március 15-ék felemelő hangulatával, de a magyar igazgató menesztése után kinevezett szlovák vezető az érintkezést is megtiltotta.  Idén enyhült a légkör, az ottani magyar kollégák pályázat útján egy magyarországi kiránduláshoz  jelentős pénzhez jutottak, így kerestek meg bennünket szállást kérve. Azonnal lelkes szervezésbe kezdtünk, kértük tanulóink és szüleik segítségét. Így tudtuk a 41 tanulót és a három kísérőt fogadni. Az utóbbiak a sofőrrel együtt a Ferenc-házban kaptak kérésükre helyet. Vendégeink 26-án érkeztek meg, itt ebédeltek, majd igazgató úr lelkes vezetése mellett a romkerttel, a templommal, majd Bátával ismerkedtek meg. Vendéglátónk a Sümegi család volt. Másnap Szekszárd, a Szent László híd, Kalocsa, Kiskőrös, Kecel, Baja szerepelt a programban. Az idegenvezető Fodermayer Vilmosné volt. A hosszabb időt Kalocsán töltöttük, ahol a székesegyházon kívül az Érseki Könyvtár és Kincstár értékeivel, majd a Paprika Múzeummal ismerkedtünk meg. Kiskőrösön a Petőfi-házat néztük meg. Sajnos a legnagyobb érdeklődést kiváltó keceli Hadtörténeti Múzeumot csak kívülről szemlélhettük meg, mert pont NATO-küldöttség ismerkedett a harcászati eszközökkel. Esténként meleg vacsorával vártuk őket az iskolában. Köszönjük a konyhások segítségét! Csütörtök este jó hangulatú ismerkedési est volt az udvaron, így alkalom nyílt arra, hogy a kollégák is beszélgethessenek egymással. Pénteken Sümegi József és Neidhardtné Gyarmati Erzsébet kalauzolása mellett Péccsel, Harkánnyal ismerkedtek meg magyar vendégeink, s nagy sikert aratott a fürdőzés az eső ellenére is. Sajnos a pünkösdi elfoglaltságok miatt (a vendéggyerekek különböző együttesek tagjai) már a vacsora után indulniuk kellett hazafelé. Reméljük lesz folytatása ennek a látogatásnak, s a mi diákjaink is megismerkedhetnek a fülekiek segítségével Közép- és Kelet-Szlovákia nevezetességeivel.   

A szóbeli érettségi vizsgák június 14-én kezdődtek és 17-én fejeződtek be. Mindkét osztályban szekszárdi kolléga volt az elnök: az A-soké Fenyvesiné Farkass Zsuzsanna a Bezerédj István Szakközépiskolából, a B-seké Babai Zoltán az Ady Endre Középiskola igazgatója.

Az alsósok számára a tanév június 11-én fejeződött be, a tanévzáró ünnepély június 18-án (pénteken) 8 órakor lesz. A hetedik és a 0. évfolyamra a hozzánk jelentkezett tanulók június 21-én (hétfőn) 8 órától 12 óráig iratkozhatnak be, szeretettel várjuk őket!

        

Minden kedves diákunknak és kollégának, az iskola összes dolgozójának jó pihenést és kellemes vakációt kívánok!

 

Fodermayer Vilmosné
igazgatóhelyettes

  

A Tudományos Diákkör 2003/2004. évi beszámolója

 

A TDK tagjainak száma az idei tanévben 69 fő volt. Az osztályonkénti létszámok igen változóan alakultak.

7.A   6 fő

8.A   12 fő

9.A   11 fő

9.B    3 fő

10.A 7 fő

10.B  —

11.A 7 fő

11.B  9 fő

12.A 14 fő

12.B  —

 

A diákelnök Dózsa Adrienn 12.A osztályos tanuló, a titkár pedig Helle Ildikó 11.B osztályos tanuló volt. A könnyebb szervezés érdekében osztályonként egy-két fő képviselte a tagságot megbeszéléseken, ahol az eltelt időszak eredményeit illetve az elkövetkezendő időszak feladatait ismertettük. Az ő segítségükkel mindenki időben értesülhetett programjainkról, illetve munkájukkal hozzájárultak a sikeres lebonyolításhoz is.

7.A:  Hajdú Anett, Kiss Réka

8.A   Neidhardt Ágnes

9.A   Péter Bianka

10.A Szebényi Attila

11.A Mózes Andrea

11.B  Helle Ildikó

12.A Dózsa Adrienn

 

Hagyományos színházlátogatással egybekötött kirándulást az idén két alkalommal szerveztünk:

Több éves múltra tekint vissza a TDK és a Petőfi Sándor Művelődési Ház által közösen szervezett előadássorozat, melynek előadója az idei évben is Sümegi József igazgató úr volt, a sorozat címe:
Szentek és tiszteletük a középkori Magyarországon

1.  előadás: Az Árpád-ház női szentjei

2.  előadás: Magyar szentek és boldogok a középkor későbbi századaiban

3.  előadás: A szentek tisztelete a középkori Magyarországon

4.  előadás: Európai és magyarországi kegyhelyek a középkor végén

 

A tavalyi „szünet” után újra volt „Ifjú Tudorunk”.  A VII. Tolna Megyei Ifjú Tudor Verseny szép sikereket hozott.

 

Évek óta résztvevői vagyunk a Curie Környezetvédelmi versenynek. Az idei tanévben öt csapatunk indult és mind az öt bejutott a körzeti fordulóba, melyet Bonyhádon rendeztek meg. Itt a következő eredmények születtek:

Gimnáziumi korosztály:

 

Általános iskolai korosztály:

 

Idén neveztünk először egy háromfordulós levelezős Országos Vöröskeresztes versenyre, melynek eredményhirdetése csak decemberben várható.

Októberben, már a városban is köztudott, hogy papírgyűjtést szervezünk. Ezúton is köszönjük állandó támogatóinknak, akik egész éven át gyűjtik számunkra a papírhulladékot. Idén az osztályok között versenyt hirdettünk, melynek eredménye:

1. helyezett:           8.A illetve a 10.A

2. helyezett:           7.A

3. helyezett:           9.A osztály lett.

 

A befolyt összeget teljes egészében a jutalmazásra fordítottuk. Buszt béreltünk, és a Pécsi Műjégpályára vittük korcsolyázni a győztes osztályok legaktívabb gyerekeit karácsony előtt. Ez a program sikeresnek bizonyult, így egy újabb korcsolyázást is szerveztünk februárban, ahová persze önként jöhetett aki kedvet érzett ehhez a sporthoz.

Szeptembertől újra indítottuk kézműves foglalkozásainkat, így a jó kézügyességgel rendelkező, kreatív tanulók is találtak maguknak megfelelő programot. Ennek a csoportnak is sikerült immár másodszor megszervezni december 5-én egy kirándulást Kecelre, ahol minden évben színvonalas virágkiállítást és vásárt rendeznek.

Április 22-e a VÍZ VILÁGNAPJA. Az idén plakátversenyt hirdettünk. A plakátokat a faliújságon helyeztük el, diák- illetve tanár zsűri pontozta. A következő eredmények születtek:

 

1.   és  3. helyezés: Treszner Tímea (10.A)

2.   Farkas Erzsébet és Konyecsni Erika (8.A)

4.   10.A osztály munkája

 

A környezetvédelem érdekében még egy akciót szerveztünk: a 10.A osztályból önként jelentkező tanulók  csoportja csatlakozott a 11. évfolyam biológia fakultációs csoportjához és közösen rendbe raktuk a leperdi hulladéktároló környékét. Ezekről a munkálatokról fotók is készültek, így a munka dokumentációját pályázatra küldtük, melynek eredményhirdetése szeptemberben várható.

Bízunk benne, hogy mindenki talált az érdeklődési körének megfelelő programot és jövőre is lelkesen dolgozik tovább a kis csapat.

 

         Dózsa Adrienn                                                    Helle Ildikó

         a TDK elnöke                                                        a TDK titkára

 

                                  Neidhardtné Gyarmati Erzsébet

                                            a TDK felügyelő tanára

 

A képeken a leperdi szeméttároló környékének megtisztítása látható a sok szeméttől, mellyel a szél a kerítés ellenére beteríti az egyébként festői szépségű tájat.

 

 

 

 

 


 

Alapítványi hírek

 

     2003 őszén a kuratórium úgy döntött, hogy az alacsony kamatok miatt a személyi jövedelemadó 1%-ából származó bevételt nem tőkésíti, hanem támogatásokra költi.

 

A 2003. évi bevételek:

a) a személyi jövedelemadó 1 %-a                                  385.947 Ft

b) az alaptőke kamatai, jóváírások                                 297.566 Ft

c) befizetés                                                                       98.983 Ft

2002. december 31-én folyószámla:                                 35.362 Ft

2003-2004. évben felhasználható összeg:                      817.858 Ft

 

Kifizetések 2003. június 30-ig

(előző tanév második féléve):                                         210.000 Ft

 

2003-2004. tanév kifizetései:

a) nyelvi- matematikai felkészítő táborra                       24.000 Ft

(4 diák)

b) bajai nyelvi táborra (14 fő)                                        112.000 Ft

c) besigheimi utazásra (22 fő)                                         176.000 Ft

d) banki és egyéb költségekre                                           44.407 Ft

Kifizetések összesen:                                                  566.407 Ft

 

Az előttünk álló nyár felkészítő táboraihoz eddig 11 tanuló kért a kuratóriumtól támogatást. A pályázatok elbírálására 2004. június 15-én kerül sor. A megítélt összeget az érintett diákok a tanévzáró ünnepélyen vehetik át.

 

 

Fodermayer Vilmosné
kuratóriumi elnök

 

Belák Cecília: A barát

 

       Örülj hát!

       Örülj, míg van barát,

       aki megért téged,

       aki együtt  sír-nevet véled.

       A jó barát

       veled van egy életen át.

       Becsüld meg hát,

       s tudd, hogy ki a jó barát!       (Belák Cecília iskolánk 11.B oszt. tanulója)

 


 

 

Iskolánk pedagógusai és dolgozói tanított tárgyaik megjelölésével

 

Hátsó álló sor: Hollósi-Simon Judit (angol-német), Elekesné Sípos Judit, Kunosné Berger Margit (történelem-könyvtáros), Péter Albert (földrajz-történelem), Dr. Somosiné Kispál Gabriella (magyar-történelem), Miskei Vendel (fizika-számítástechnika), Sümeginé Szép Mária (német), Mayer Antal (földrajz-rajz), József Nóra (német), Pálffy Pál (testnevelés), Németh Ágnes (matematika-számítástechnika), Miskolci Csabáné (iskolatitkár), Osváth Istvánné (matematika), Schuszter József (gondnok), Rein Rita (fizika-matematika),

Középső álló sor: Honfi Imre (fizika), Sümeginé Bátai Margit (fizika-matematika), Krammerné Gehring Éva munkaközösség vezető (angol-német), Tarjányi Pálné (német), Horváth Jánosné (francia-magyar), Csikota Gyuláné (angol), Schrothné Molnár Zsuzsanna (matematika-német; jelenleg GYES-en) Hajdú Istvánné (adminisztrátor), Péter Péter (fizika-matematika)

Ülő sor: Neidhardtné Gyarmati Erzsébet (biológia), Tornóczki Attila munkaközösség vezető (kémia-matematika), Fodermayer Vilmosné igazgatóhelyettes (magyar-történelem), Sümegi József igazgató (történelem), Schultzné Pem Erzsébet munkaközösség vezető (fizika-matematika), Postáné Herendi Yvett (német)

Hiányzik: Balogh Ágnes (történelem-filozófia), Jagicza József (ének), Kunos Boglárka (ének), Prantner Béla munkaközösség vezető (magyar)

 

7.A osztály

osztályfőnök: Sümeginé Szép Mária

 

 

Felső sor:, Tóth Vivien, Balázs Bella, Takaró János, Klézli Dávid, Zimmermann Péter, Balogh Gábor, Pécsi Edit, Varga Vivien

Középső sor:  Kiss Réka, Ferenczi Tamás, Tóth Márk, Horváth Márk, Sümeginé Szép Mária osztályfőnök, Gábor Péter, Wágner János, Szabó Edit

Ülő sor: Schofhauser Alexandra, Csapai Rebeka, Hevesi Anita, Sári Nándor, Balogh Balázs, Csikós András, Simon Ottó, Gáll Péter,

Hiányzik: Hajdú Anett

Dicséretet kapott: Balázs Bella német nyelvből; Hajdú Anett német nyelvből, biológiából, énekből; Hevesi Anita történelemből, fizikából; Kiss Réka német nyelvből, biológiából, énekből, Schofhauser Alexandra magyar nyelvből, német nyelvből, matematikából, fizikából, biológiából, énekből; Tóth Vivien magyar irodalomból, magyar nyelvből, történelemből, német nyelvből, matematikából, fizikából, biológiából, énekből, rajzból; Zimmermann Péter matematikából, informatikából, énekből.

 

8.A osztály

osztályfőnök: Péter Albert

 

 

Felső sor: Lukács Diána, Kovács Fanni, Dudar Klaudia, Tóbi Diána, Szajkó Miléna, Mazán Anita, Konyecsni Erika, Farkas Erzsébet

Középső sor: Kalmár Dóra, Neidhardt Ágnes, Kammermann Ingrid, Péter Albert osztályfőnök, Wojciechowski Klaudia, Táskai Krisztina, Schultz Gabriella, Bózsa Anett

Ülő sor: Lovrity József, Horváth Ákos, Horváth László, Nagy Attila, Ill Adrienn, Arnold Balázs, Bölcsföldi Dénes, Békési Lajos

Hiányoznak:  Kovács Ágota,  Mayer András,  Mazán Pál

Dicséretet kapott: Dudar Klaudia angol nyelvből; Kalmár Dóra magyar irodalomból, angol nyelvből, rajzból; Konyecsni Erika biológiából; Kovács Ágota magyar irodalomból, magyar nyelvből, történelemből, német nyelvből, angol nyelvből, matematikából, fizikából, kémiából, biológiából, földrajzból, énekből, rajzból, testnevelésből, informatikából;  Neidhardt Ágnes magyar irodalomból, magyar nyelvből, történelemből, német nyelvből, angol nyelvből, matematikából, biológiából, földrajzból, énekből;  Schultz Gabriella magyar irodalomból, angol nyelvből, fizikából;  Tóbi Diána angol nyelvből

 

9.A osztály

osztályfőnök: Csikota Gyuláné

 

 

Felső sor: Tömösi Zsuzsanna, Benedek Rita, Wirth Szilveszter, Toronyi Zsolt, Böjtös Péter, Papp Tamás, Kocsis János, Nagy Péter

Középső sor: Varga Virág, Vecsei Zsófia, Foltin Szilvia, Kovács Andrea, Mayer Anna, Garajszki Erna, Gödrei Dávid, Péter Bianka, Pfeiffer Csaba, Sümegi Péter, Kaszás Dániel

Ülő sor: Madar Csilla, Sárközi Bernadett, Horváth Szonja, Horváth Hajnalka, Csikota Gyuláné osztályfőnök, Pongrácz Diána, Mihálka Lívia, Halasi Richárd

Hiányzik: Papp Szabolcs

Dicséretet kapott: Böjtös Péter történelemből, Foltin  Szilvia történelemből, magyar nyelvből;  Garajszki Erna énekből, matematika fakultációból; Halasi Richárd énekből; Mayer Anna énekből, matematika fakultációból; Pongrácz Diána énekből, Sárközi Bernadett énekből; Tömösi Zsuzsanna történelemből, énekből

 

9.B osztály

osztályfőnök: Tarjányi Pálné

 

 

 

Felső sor: Csiki Éva, Vörös Dávid, Juhász Anett, Bekő Renáta, Lukács Noémi, Tóth Edina, Bíró Krisztina, Szakács Adrienn, Bodó Renáta, Grill Emőke

Középső sor: Szabó Viktor, Samu Péter,  Rostási Attila, Szilasi Szilvia, Szabó Brigitta, Gergye Dávid, Kalányos József, Tornóczki László, Asbóth Péter, Orlik Tamás, Nagy Attila, Szerényi Zoltán

Ülő sor: Zamecsnik Márk, Vincze Virág, Dózsa Anett, Tarjányi Pálné osztályfőnök, Farkas Péter, Buzási András, Kalányos György, Skorday Károly

Magántanuló: Bogdán Alexandra, Bogdán László és Kovács Norbert

 

10.A osztály

osztályfőnök: Péter Péter

 

 

Felső sor: Szebényi Attila, Simon Réka, Tóth Kitti, Pethő Annamária, Treszner Tímea, Szalai Henriett, Reinhardt Vivien, Sörös Éva

Középső sor:  Kaposvári László, Szedeli Brigitta, Szőts Péter, Kaszás Viktor, Péter Péter osztályfőnök, Fürdős Eszter, Szajkó Petra, Kostyál Viola, Schultz Péter

Ülő sor:  Csizovszki Zoltán, Glock Fruzsina, Álmos, Terézia, Fogler Nóra, Szabó Hajnalka, Mintál Kinga, Agócs Nikolett

Dicséretet kapott: Kostyál Viola német nyelvből, biológiából; Mintál Kinga történelemből, biológiából, földrajzból; Reinhardt Vivien magyar nyelvből, német nyelvből, biológiából; Szőts Péter német nyelvből

 

10. B osztály

osztályfőnök: Pálffy Pál

 

 

Felső sor: Pálffy Pál osztályfőnök, Aranyos András, Lovascher Viktor, Simlacsik Pál, Pálfi Dávid, Csikós László, Kiagócsi Dávid, Baranyi Ákos, Tolnai Péter, Szerényi Roland

Középső sor: Fekete Mária, Fridrich Dóra, Buchamer Anett, Volánszki Nikolett, Sörfőző Diána, Nagy Andrea, Schvarzenbart Ivett, Essig Andrea, Horváth Zita, Velner Kinga, Benkő Noémi

Ülő sor: Bartha Réka, Hajnovits Enikő, Fojdl Judit, Gyuricza Nikolett, Kiss  Hajnalka, Thury Gyöngyi

Hiányoznak: Angyó Szabolcs, Bölcsföldi Tamás, Simon Dominika

Dicséretet kapott: Bartha Réka magyar irodalomból

 

11.A osztály

osztályfőnök: Neidhardtné Gyarmati Erzsébet

 

 

Felső sor: Hadnagy Márk, Pálffy Péter, Kovács Péter, Hermann József, Jankovits Zoltán, Talabár Nándor

Középső sor:  Krammer Ádám., Steindl Andrea, Máthé Viktória,, Váncsa Éva, Fejes Rozália, Neidhardtné Gyarmati Erzsébet osztályfőnök, Boros Klaudia, Solti Ramóna, Bogos Zsombor

Ülő sor: Fazekas István, Kostyál Etelka, Futó András, Wachler Roland, Hegedűs Iza, Baris Zsuzsanna, Mózes Andrea, Révész Andrea

Hiányzik:  Kovács Gergő

Dicséretet kapott: Hegedűs Iza angol nyelvből; Krammer Ádám magyar irodalomból, magyar nyelvből, történelemből, angol nyelvből, matematikából, fizikából, biológiából; Steindl Andrea biológia fakultációból

 

11.B osztály

osztályfőnök: Prantner Béla

 

 

Felső sor: Takács Attila, Kiss Balázs, Csapai János, Szemerédi Péter, Pálmási Kunó, Sándor Andrea, Rafa-Gyovai Máté

Középső sor: Belák Cecília, Steller Zsuzsanna, Gábor Gergő, Prantner Béla osztályfőnök, Tóth Zsolt, Kiss Péter, Helle Ildikó, Pécsi Éva

Ülő sor: Nagy Renáta, Marosi Andrea, Holczer Dóra, Siklósi Melinda, Dudar Diána, Balázs Noémi

Hiányzik: Tüske Ildikó

Dicséretet kapott: Csapai János történelemből, rajzból; Dudar Diána történelemből; Siklósi Melinda történelemből, biológiából, rajzból

 

12.A osztály

osztályfőnök: Schultzné Pem Erzsébet

 

 

Felső sor:  Bölcsföldi László, Rohr Katalin, Széles Eszter, Madar Kata, Láng Lívia

Középső sor: Balogh Gergely, Huy Kornélia, Hauck Katalin, Kovács Cecília, Dózsa Adrienn, Kalmár Balázs

Ülő sor: Szűcs Balázs, Széplaki Lehel, Hegedüs János, Nagy Ákos, Gálos Imre, Beödők Bertalan

Hiányoznak:  Dárdai Zoltán Csaba, Gyóni Márk, Holpert Erika

Dicséretet kapott: Beödők Bertalan matematika fakultációból, Dózsa Adrienn történelemből, matematikából

 

12.B osztály

osztályfőnök: Tornóczki Attila

 

 

Felső sor:  Tornóczki Attila, Kaviczki Viktor, Kirschner Attila, Hallai Tamás, Keszthelyi József, Szabó Péter, Pulcz János

Középső sor:  Géringer Izabella, Székely Anna, Varga Dalma, Vancsik Mónika, Németh Franciska, Horváth Mária, Micsky Judit, Dömény Boglárka, Kertész Mária

Ülő sor: László Anasztázia, Balogh Tímea, Bencze Marietta, Pirisa Réka, Péter Lívia, Péter Csilla

Hiányoznak:  Heilmann Edina, Kovács Bernadett

Dicséretet kapott: Péter Lívia történelemből, Szabó Péter történelemből

A 12. A osztály tablóképe

 

A 12. B osztály tablóképe