Beszámolók

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

A Fundatio Pro Gimnasio – Alapítvány a Gimnáziumért
beszámolója a 2005. évről

 

Az alapítvány alaptőkéje: 3.300.000 Ft

Az Alapítvány fő bevétele: a személyi jövedelemadó 1 %- a

A folyószámla állása 2005. december 31-én: 556.308 Ft    Házipénztár: 5555.Ft

I. A 2005. év bevételei:

a személyi jövedelemadó 1 %-ából   312.309.-
az alaptőke kamataiból és jóváírásból  184.375.-
a folyószámla kamataiból:   1.506.-
adományokból (Géza-gála):    25.800.-
összesen: 523.990.- Ft 

Az alapító okiratban foglalt célok megvalósítására a kuratórium rendelkezésére álló összeg 2005-ben: 1.085.853.-Ft

II. A 2005. év kiadásai:

1. Alapítványi célokra történt kifizetések

A besigheimi kirándulásra 8.000 Ft/fő 15 diák   120.000 Ft
Második középfokú C típusú nyelvvizsgáért 5.000 Ft/fő 14 diák   70.000 Ft
Felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 10.000 F/fő 4 diák  40.000 Ft
Nyári felkészítő táborra 8.000 Ft/fő 23 diák  184.000 Ft
Felkészítő tábor költségének csökkentésére       10.000 Ft
Színházi előadásra (érintett minden tanuló)       141.450.-
Hangversenybérlethez  hozzájárulás      40.000.-
A szlovákiai sítábor költségeihez 2500 Ft/ fő 18 diák 45.000.-
Budapesti színházlátogatás költségéhez 1.000 Ft / fő 21 diák 21.000.-
Magnetofon vásárlásra 5.990 Ft/ darab 3 darab 19.970.-
kifizetés összesen:     691.420.-

A tanulók támogatására fordított összeg:                                       

2. Egyéb kiadások

Banki költségek:      19.634.- 
Postaköltség:        480.- 
Hirdetés 3 alkalommal:             16.250.-
kifizetés összesen:     36.364.-

A 2005. év összes kiadása: 727. 784.-Ft

A folyószámla egyenlege 2005. december 31-én: 338.664.-Ft

A házipénztárban készpénz 2005. december 31-én: 19.405.-Ft

Kérjük, hogy támogassanak bennünket továbbra is személyi jövedelemadójuk 1 %-ával.

Adószámunk: 19232070-1-17

Bátaszék, 2006. január 10.                               

Fodermayer Vilmosné
kuratóriumi elnök